Päivitetty 5.4.2021
Referenssit

Liikenne- ja viestintäministeriö Yksityistielain uudistamistyöryhmä 2016-2017

Metropolia AMK Kiinteistöoppi -kurssin opettaja 2016

Metropolia AMK Tekninen isännöinti -kurssin opettaja 2016

MTK r.y. Hevosurheilureitti suositussopimus 2015

WSP Finland kevyen liikenteen väyliä koskeva taustaselvitys 2015

Koulutustilaisuudet mm. Tieyhdistys, Metsähallitus, kunnat, Maanmittauslaitos, Lakimiesliitto, Hämeen Ammattikorkeakoulu , FCG jne. vuodesta 1995 lähtien

Kouluttajana Suomen Tieyhdistyksen Yksityistieasioiden Korkeakoulussa 2009-2014 sekä TIKO-tieisännöitsijäkoulutuksessa 2009-2013

Luennoitsijana Suomen Tieyhdistyksen Alueellisilla Yksityistiepäivillä 2009-2013

Vakiopalsta "Yksityistietolaari" Tie & liikenne -lehdessä 2008-2015

Lehdissä lukuisia yksityistiealan artikkeleita vuodesta 2008 alkaen

Julkaisut

Maaseudun infrajärjestelmien yhteistyön organisointi - Kirjallisuuskatsaus. PTT 187 Vuori, L. ja Yrjölä, t. (toim.) Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä 23 helmikuu 2017

”Maan hinnan muutosten vaikutus kiinteistöarviointiin” Maanmittauslaitoksen julkaisusarja 1993

”Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta” Maanmittauslaitoksen julkaisusarja 1995

”Pellon arvo” Maanmittauslaitoksen julkaisusarja 2005